Doç. Dr. İHSAN ÇETİN NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Doç. Dr. İHSAN ÇETİN

T: (0282) 250 2737

M icetin@nku.edu.tr

W icetin.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Fen - Edebiyat Fakültesi
Bölüm:Sosyoloji
Ana Bilim Dalı:
Doktora
Üniversite: UNİVERSİTY OF ILLİNOİS AT URBANA-CHAMPAİGN (ABD)
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMASI
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:
Öğrenim Yılları: 2008-2009
Tez: Gecekondunun Kentle Bütünleşme Sürecince Alan-Mekan Faktörü: Kadifekale ve Gümüşpala Karşılaştırması (2010)
Doktora
Üniversite: EGE ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:SOSYOLOJİ ANABİLİM DALI / UYGULAMALI SOSYOLOJİ BİLİM DALI
Öğrenim Yılları: 2005-2010
Tez: Gecekondunun kentle bütünleşme sürecinde alan-mekan faktörü: İzmir örneği (2010)
Yüksek Lisans
Üniversite: EGE ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:SOSYOLOJİ ANABİLİM DALI / UYGULAMALI SOSYOLOJİ BİLİM DALI
Öğrenim Yılları: 2001-2005
Tez: Kent kültürü zenginliğinde etnik farklılıklar: Midyat örneği (2005)
Lisans
Üniversite: ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:EĞİTİM FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:FELSEFE GRUBU ÖĞRETMENLİĞİ
Öğrenim Yılları: 1997-2001
Tez:
Yabancı Dil Bilgileri
Almanca:Başlangıç
Arapça:Orta
İngilizce:Gelişmiş
Akademik Görevler
Doç. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ / SOSYOLOJİ / GENEL SOSYOLOJİ VE METODOLOJİ
2017-
Yrd. Doç. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ / SOSYOLOJİ / GENEL SOSYOLOJİ VE METODOLOJİ
2014-2017
Araş. Gör. ILLİNOİS STATE UNİVERSİTY (ABD)
ANTROPOLOJİ
2013-2013
Arş. Gör. Dr. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
EĞİTİM FAKÜLTESİ / FELSEFE GRUBU ÖĞRETMENLİĞİ
2010-2014
Araş. Gör. ILLİNOİS STATE UNİVERSİTY (ABD)
ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMACILIĞI
2008-2009
Araş. Gör. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
EĞİTİM FAKÜLTESİ / FELSEFE GRUBU ÖĞRETMENLİĞİ
2007-2010
İdari Görevler
Bölüm Bşk. TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ
2019-2020
Anabilim Dalı Bşk. TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ - GENEL SOSYOLOJİ VE METODOLOJİ ANABİLİM DALI
2019-2019
Bölüm Bşk. TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ
2017-2018
Erasmus Koordinatörü NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
SOSYOLOJİ / SOSYOLOJİ
2014-
Erasmus Koordinatörü ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
EĞİTİM FAKÜLTESİ / TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ - FELSEFE GRUBU EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
2008-
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı / Sosyoloji
Kent Sosyolojisi
Göç Sosyolojisi
Irk ve Etnisite Çalışmaları
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. ÇETİN İ., The Concept of ”Us and Them”: Communitarianism and The Rise of Populist Discourse, Sociologia:Revista da Faculdade de Letras da Universidade do Porto, vol. 38, pp. 30-51, 2019.
Özgün Makale EBSCO Erişim Linki
2. ÇETİN İ., Suriyeli Mültecilerin İşgücüne Katılımları ve Entegrasyon: Adana-Mersin Örneği, Gaziantep University Journal of Social Sciences, vol. 15, pp. 1001-1016, 2016.
Özgün Makale ULAKBİLİM, EBSCOHOST Erişim Linki
3. ÇETİN İ., AN EXAMINATION OF INFORMAL SETTLEMENTS (GECEKONDUS) IN THE CONCEPT OF SOCIOLOGY OF SPACE: CASE OF IZMIR, HUMANITAS - Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, vol. 4, pp. 115-126, 2016.
Özgün Makale MLA, CEEOL, ASOS, TEİ Erişim Linki
4. ÇETİN İ., Defining Recent Femicide in Modern Turkey: Revolt Killing, Journal of International Women´s Studies, vol. 16, pp. 346-360, 2015.
Özgün Makale IBSS, Ebsco, MLA Erişim Linki
5. ÇETİN İ., The Possibility of Multiculturalism in a Nation State: A Debate on Europe and the Millet System, Studia Sociologica, vol. 5, pp. 73-85, 2014.
Özgün Makale Erişim Linki
6. ÇETİN İ., BİLEN M., Gecekondu Bölgelerinde Yoksulluk ile Mücadelede Mikrofinansın Rolü: İzmir Örneği, Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, pp. 27-51, 2013.
Özgün Makale
7. ÇETİN İ., Mekan İçinde Kadın ve Kadının Mekanı, Kadın/Woman 2000, Kadın Araştrmaları Dergisi, vol. 12, pp. 59-68, 2011.
Özgün Makale GenderWatch, Ebsco, Asos Erişim Linki
8. ÇETİN İ., Çokkültürlülük ve Kimlik Bağlamında Midyat İlçesi Örneği, Sosyoloji Araştırmaları Dergisi, vol. 10, pp. 22-35, 2007.
Özgün Makale IBSS
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. ÇETİN İ., ÖZCAN M., Popülist Siyaseti Besleyen Cemaatleşme ve Ötekiler, Sosyoloji Dergisi, ss. 53-79, 2018.
Özgün Makale Ulakbim Erişim Linki
2. ÇETİN İ., Türkiye´de Suriyeli Sığınmacıların Sosyal ve Kültürel Entegrasyonu, Ege Üniversitesi Sosyoloji Dergisi, 2016.
Özgün Makale
3. ÇETİN İ., Gelenek ve Modernite Arasında Türkiye´de Son Dönem Kadın Cinayetleri, Sosyoloji Dergisi, Ege Ünv., ss. 41-64, 2014.
Özgün Makale
4. ÇETİN İ., Kentsel Ayrışma ve Mekansal Kümelenme Biçimleri, İdealkent, Kent Araştırmaları Dergisi, ss. 160-186, 2012.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
5. ÇETİN İ., Siyaset ve Sanat Üzerine Sorunsallaştırmalar, Özne, Felsefe Bilim ve Sanat Yazıları Dergisi, ss. 137-138, 2011.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
6. ÇETİN İ., Kentiçi Bir Çöküntü Alanı Örneği Olarak Kadifekale´de Mekan Sosyolojisi Denemesi, Sosyoloji Dergisi, Ege Un., ss. 53-80, 2011.
Özgün Makale
7. ÇETİN İ., Mardin Çevresi Arapları: Mihalmiler ve Kökenleri, Kırkbudak Anadolu Halk İnançları Araştırmaları Dergisi, cilt 2, ss. 61-69, 2006.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
Diğer Dergilerde Yayımlanan Makaleler
1. ÇETİN İ., Yeni Kavimler Göçü: Küresel Dönemde Göçmen Akını, Düşünce Dergisi, ss. 34-43, 2017.
Özgün Makale
Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaptaki bölümler
1. Jastrow O., ÇETİN İ., Mıhalmi Kültürü Etnografik Bir Çalışma, Yayın Yeri: Avesta Yayınları, 2015.
Kitap Tercümesi
2. ÇETİN İ., Ausgewahlte Beitrage zur aramaischen Sprache, Geschichte und Kultur, Bölüm: Mhalmies, Language and Multiculturalism, Yayın Yeri: Gorgias Press, Editör: Shabo Talay, 2008.
Bilimsel Kitap
Yazılan ulusal kitaplar veya kitaptaki bölümler
1. ÇETİN İ., Direnen ve Kaybolmaya Yüz Tutmuş Kültürler, Bölüm: Farklılığın Zenginliğe Dönüştüğü Yer: Midyat, Yayın Yeri: Ege Üniversitesi Yayınları, Editör: Engin Önen, 2016.
Bilimsel Kitap
2. ÇETİN İ., Midyat´ta Etnik Gruplar, Yayın Yeri: Yaba Yayınları, 2015.
Bilimsel Kitap
3. ÇETİN İ., GÜMÜŞ A., Kamusal Eğitime Tehdit Dershaneler, Bölüm: Öğretmen İşsizliği ve Dershane Öğretmenliği: Atanan ve Atanmayan Öğretmenlerin Uyarlanma Biçimleri, Yayın Yeri: Ayrıntı Yayınları, Editör: Kemal İnal, Nevzat Samet Baykal, 2014.
Bilimsel Kitap
4. ÇETİN İ., Gecekondunun Mekan Sosyolojisi, Yayın Yeri: Yaba Yayınları, 2012.
Bilimsel Kitap
5. ÇETİN İ., Makalelerle Mardin, Eğitim, Kültür, Edebiyat, Bölüm: Çokkültürlülük, Etnisite ve Dil: Midyat Araştırması Örneği, Yayın Yeri: Mardin Tarihi İhtisas Kütüphanesi Yayınları, Editör: İbrahim Özcoşar, 2007.
Bilimsel Kitap
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. ÇETİN İ., Küresel Yerinden Edilmiş Nüfus ve Almanya’daki Suriyeli Mülteciler, International Migration and Migrant Experience Throughout History (12.12.2019-14.12.2019).
Tam metin bildiri
2. ÇETİN İ., The Others as One of the Main Pillars for Populist Discourse, Political Masculinities and Populism (01.12.2017-03.12.2017).
Özet bildiri
3. ÇETİN İ., An Attempt For Redefining Femicide in Turkey Revolt Killing, 1st International Women Congress (14.11.2016-16.11.2016).
Özet bildiri
4. ÇETİN İ., Radicalization and Possibility of Europe Becoming as an Extension of the Middle East, 9th International Conference State and Society in Europe (25.10.2016-02.11.2016).
Özet bildiri
5. ÇETİN İ., Social Change and Cultural Identity of Mhalmies, The Seminar for Semitic and Arabic Studies (19.05.2016-19.05.2016).
Davetli konuşmacı
6. ÇETİN İ., Biological Determination of Ethnic Identity and Social Integration: Gypsy Groups in Turkey, international Conference of the ISA RC54 The Body in the Social Sciences (27.11.2015-28.11.2015).
Özet bildiri
7. ÇETİN İ., Gecekondu Bölgelerinde Mekan Kimliği ve Aidiyet Duygusu: Kadifekale ve Gümüşpala Karşılaştırması, I. Uluslararası Kent Araştırmaları Kongresi (16.04.2015-17.04.2015).
Tam metin bildiri
8. ÇETİN İ., Challenges to the Integration of Syrian Refugees Living in Urban Turkey, MESA 48th Annual Meeting (22.11.2014-25.11.2014).
Özet bildiri Erişim Linki
9. ÇETİN İ., Syrian Refugees in Turkey and Their Integration, Conference (27.01.2014-27.01.2014).
Davetli konuşmacı
10. ÇETİN İ., Bir Bataklık Olarak "Namusun Temizlenmesi" Mefhumu, Uluslararası Katılımlı Kadına ve Çocuğa Karşı Şiddet Sempozyumu (27.04.2012-28.04.2012).
Tam metin bildiri
11. ÇETİN İ., Türkiye´deki Gecekondu Bölgelerinin Ekonomik Bütünleşme Süreçlerinde Mekan Faktörü, 8. Uluslararası Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi (28.10.2010-31.10.2010).
Tam metin bildiri Erişim Linki
12. ÇETİN İ., Mhalmy community and its Culture, 5th Symposium Suryoye I-Suryoye (08.10.2010-10.10.2010).
Sözlü Bildiri
13. ÇETİN İ., Mhalmoye, Language and Multiculturalism, 3.th Symposium Suryoye I-Suryoye (03.11.2006-05.11.2006).
Sözlü Bildiri
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler
1. ÇETİN İ., Bir Göç Ülkesi Olma Yolunda Türkiye’xxde Suriyeli Mülteciler ve Entegrasyonları Meselesi, Mülteci Hukuku Kapsamında Mülteci İşgücü ve Bölgeye Yansımaları (05.05.2018-05.05.2018).
Özet bildiri
2. ÇETİN İ., Bir Göç Ülkesi Olma Yolunda Türkiye’xxde Suriyeli Mülteciler ve Entegrasyonları Meselesi, Mülteci İş Gücü ve Bölgeye Yansımaları Sempozyumu (23.03.2018-23.03.2018).
Özet bildiri
3. ÇETİN İ., Geçicilik Sorunsalı Bağlamında Suriyeli Mülteciler, 8. Ulusal Sosyoloji Kongresi (01.12.2016-03.12.2016).
Tam metin bildiri
4. ÇETİN İ., Türkiye´deki Suriyeli Sığınmacılar ve Entegrasyon Meselesi: Adana-Mersin Örneği, 14, Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi (23.11.2015-25.11.2015).
Özet bildiri
Editörlükler
1. Humanitas Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, Yayın Yeri: Toprak Ofset Matbaacılık (15.10.2018-22.10.2018).
Uluslararası Dergi MLA, CEEOL, EBSCO, TEİ, OpenAIRE
2. Humanitas Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, Yayın Yeri: Toprak Ofset Matbaacılık (15.04.2018-27.04.2018).
Uluslararası Dergi MLA, CEEOL, EBSCO, TEİ, OpnAIRE
3. Humanitas Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, Yayın Yeri: Form Baskı, Yayın Kurulu Üyeliği (28.05.2017-11.06.2017).
Uluslararası Dergi MLA, CEEOL,TEİ, EBSCO
4. Humanitas Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, Yayın Yeri: Form Baskı, Yayın Kurulu Üyeliği (07.04.2017-14.04.2017).
Uluslararası Dergi MLA, CEEOL, EBSCO, TEİ
5. Humanitas Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, Yayın Yeri: Toprak Ofset Matbaacılık (12.11.2017-01.12.2017).
Uluslararası Dergi EBSCO, TEİ, CEEOL, OpenAIRE, MLA
6. Humanitas Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, Yayın Yeri: Toprak Ofset Matbaacılık, Yayın Kurulu Üyeliği (01.10.2017-31.12.2017).
Uluslararası Dergi MLA, CEEOL, EBSCO, ASOS, ARASTIRMAX
Yayın Hakemlikleri
1. Humanitas Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi ebsco, ulakbilim
2. Cukurova University Faculty of Education Journal, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi Ebsco, Asos, Ulakbilim
3. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi Ebsco, Asos, Ulakbilim
4. Humanitas Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi (03.02.2020-18.02.2020), Hakemlik Sayısı:1.
Ulusal Dergi EBSCO Erişim Linki
5. İdealkent (18.05.2019-30.05.2019), Hakemlik Sayısı:1.
Ulusal Dergi
6. İZÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Hakemlik Sayısı:1.
Ulusal Dergi Ulakbilim
Ulusal Projeler
1. TÜRKİYE´DE ŞEHİRLERDE YAŞAYAN SURİYELİ MÜLTECİLERİN ENTEGRASYON SÜRECİ VE ZORLUKLARI: ADANA-MERSİN ÖRNEĞİ, TÜBİTAK PROJESİ, Yürütücü, 15.01.2015-15.10.2015.
Üyelikler
Sosyoloji Derneği, Üye, 2010-.